Reforma integral d’habitatge amb redistribució d’espais interiors

Projectista: Dolmen

  • Enderrocs i adaptació dels espais a nova distribució interior 
  • Realització de noves instal·lacions
  • Substitució de fusteries existents i col·locació de les noves
  • Fusteria interior a mida, equipaments i acabats de paraments interiors

Vols explicar-nos
el teu projecte?