Garcilaso

Sabadell

Remunta i rehabilitació integral d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres

Arquitectes: Mar Freixa

  • Enderroc de l’estructura de planta primera i coberta existents
  • Reforç de la fonamentació
  • Remunta de dues plantes i realització de nova coberta
  • Façanes, tancaments, distribució i acabats
  • Instal·lació elèctrica en espiga i ús de materials saludables i sostenibles

Vols explicar-nos
el teu projecte?