Girona 25

Barcelona

Restauració de façana de finca catalogada

Arquitecta: Berta Pujol

  • Reparació ancoratge de les baranes
  • Repicat de l’arrebossat en mal estat, restitució de de l’arrebossat i posterior pintat
  • Restauració del paviment de Noia dels balcons
  • Esmaltat de columnes de fosa
  • Consolidació de les estructures dels balcons

Vols explicar-nos
el teu projecte?