Policia local Pineda

Pineda

Reforma de les oficines de la policia local de Pineda de Mar

Arquitectes: Arquitectes municipals de Pineda

  • Renovació de la instal·lació elèctrica i de climatització existents
  • Reforma interior de les oficines (enderrocs, paviments, divisòries de guix laminat, cel ras, mampares, fusteries exteriors, portes automàtiques i pintura)
  • Substitució de 700 m2 de coberta de fibrociment per nova coberta de panell Sandwich
  • Urbanització de l’entorn amb voreres de panot i asfaltat de la via d’accés

Vols explicar-nos
el teu projecte?